Khám Phá Vườn quốc gia Chư Mom Ray | Du lịch Sa Thầy Chi Tiết

Cùng Mẹo Hay Today Khám Phá Vườn quốc gia Chư Mom Ray | Du lịch Sa Thầy Ngay Nào:

Giới thiệu Vườn quốc gia Chư Mom Ray


Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Vườn quốc gia Chư Mom Ray


Liền kề với vườn quốc gia Chư Mom Ray là vườn quốc gia Virachey của Campuchia và khu bảo tồn Đông Nam Ghong của Lào, toàn bộ khu vực này có diện tích rừng khoảng 700.000ha tạo thành một khu bảo tồn rộng lớn xuyên quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Đông Dương và Đông Nam Á.


toàn bộ khu vực này có diện tích rừng khoảng 700.000ha
toàn bộ khu vực này có diện tích rừng khoảng 700.000ha


Vườn quốc gia Chư Mom Ray có gần 1.500 loài thực vật thuộc 166 họ và 541 chi, trong đó có 131 loài được xác định là quý hiếm bị đe dọa như các loài phong lan, lớp tuế, ngành hạt trần, các loài họ dầu và 2.000 loài thực vật quý hiếm như kim giao, thông tre, trắc, cẩm lai. Về động vật, đã xác định được 620 loài, trong đó có 11 loài thú, 370 loài chim, 45 loài bò sát, 20 loài cá nước ngọt và 17 loài lưỡng cư, 57 loài côn trùng.


Vườn quốc gia Chư Mom Ray có gần 1.500 loài thực vật thuộc
Vườn quốc gia Chư Mom Ray có gần 1.500 loài thực vật


Điểm đáng tự hào của nơi đây là có tới 114 loài trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, đặc biệt, cánh đồng cỏ – thung lũng Ja Book rộng vào loại lớn nhất Việt Nam có diện tích hơn 9.000ha trong vườn quốc gia Chư Mom Ray đã thu hút nhiều loài thú móng guốc và thú ăn thịt quan trọng sinh sống như mang Trường Sơn, trâu rừng, hổ, bò tót, bò rừng, voi, gấu ngựa, beo lửa và hàng trăm loài bò sát, lưỡng cư.


Tại đây có 2.000 loài thực vật quý hiếm như kim giao, thông tre, trắc, cẩm lai
Tại đây có 2.000 loài thực vật quý hiếm như kim giao, thông tre, trắc, cẩm lai


Ngoài ra, trên các đỉnh núi cao như Ngọc Vil, Ngọc Tu Ba, đỉnh Chư Mom Ray là nơi sinh sống của nhiều loài linh trưởng và các loài thú sinh sống trên cây như vượn, vọc, các loài chim quý như hồng hoàng, đại bàng đất, công. Đến thăm Chư Mom Ray, bạn còn được đến thăm các buôn làng dân tộc thiểu số, làm quen với dân tộc HLăng, Gia Rai, Kờ Dong, Rơ Mâm hoặc dân tộc Bờ Râu – một trong những dân tộc có dân số ít nhất trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam.

Nguồn Links: Vườn quốc gia Chư Mom Ray | Du lịch Sa Thầy – DuLịch24.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *