Khám Phá Phố Chân Cầm | Du lịch Hoàn Kiếm Chi Tiết

Cùng Mẹo Hay Today Khám Phá Phố Chân Cầm | Du lịch Hoàn Kiếm Ngay Nào:

Phố Chân Cầm


Tên một phố ngắn, nhỏ, đi từ phố Lý Quốc Sư đến phố Phủ Doãn, dài 136m, thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phố này có tên là Lagikê (Rue Lagisquet), sau năm 1945, được đổi tên là Chân Cầm.

Giới thiệu Phố Chân Cầm

 

 

Đi từ phố Lý Quốc Sư đến phố Phủ Doãn, nguyên là phần đất thôn Chân Tiên và thôn Minh Cầm. Tới giữa thế kỷ XIX, hai thôn này hợp làm một thành ra thôn Chân Cầm. Đầu thế kỷ XIX, thôn Chân Tiên còn có tên là Chân Tiên Hàng Đàn. Thời Pháp thuộc, phố này có tên là La-gít-kê (rue Lagisquet). Tên hiện nay được đặt sau Cách Mạng tháng 8.

 

 

 

 

Tên một phố ngắn, nhỏ, đi từ phố Lý Quốc Sư đến phố Phủ Doãn, dài 136m, thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phố này có tên là Lagikê (Rue Lagisquet), sau năm 1945, được đổi tên là Chân Cầm.

 

 

Phố được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc thôn Chân Tiên và thôn Minh Cầm, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương. Giữa thế kỷ XIX hai thôn này hợp lại thành thôn Chân Cầm và tổng Tiền Túc có tên là Chân Tiên Hàng Đàn, vì thời ấy ở thôn này có nghề làm đàn tranh, đàn nguyệt, đàn thập lục… Nay thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Nguồn Links: Phố Chân Cầm | Du lịch Hoàn Kiếm – DuLịch24.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *