Khám Phá Hồ Suối Hai | Du lịch Ba Vì Chi Tiết

Cùng Mẹo Hay Today Khám Phá Hồ Suối Hai | Du lịch Ba Vì Ngay Nào:

Hồ Suối Hai


Hồ Suối Hai là hồ nước ngọt nhân tạo nằm dưới chân núi Ba Vì, thuộc địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Giới thiệu Hồ Suối Hai

Hồ Suối Hai là hồ nước ngọt nhân tạo nằm dưới chân núi Ba Vì, thuộc địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Công trình được xây dựng vào thập niên 50 của thế kỷ 20 (năm 1958 hoàn thành).Hồ Suối Hai có diện tích mặt nước khoảng 10 km2, có lượng nước khoảng 50 triệu m3 được xây dựng với đa mục tiêu: thủy lợi, Cải thiện môi trường, du lịch. Công trình được xây dựng vào thập niên 50 của thế kỷ 20 (năm 1958 hoàn thành).Hồ Suối Hai có diện tích mặt nước khoảng 10 km2, có lượng nước khoảng 50 triệu m3 được xây dựng với đa mục tiêu: thủy lợi, Cải thiện môi trường, du lịch.

Nguồn Links: Hồ Suối Hai | Du lịch Ba Vì – DuLịch24.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *