Khám Phá Chùa Hộ Pháp | Du lịch Vũng Tàu Chi Tiết

Cùng Mẹo Hay Today Khám Phá Chùa Hộ Pháp | Du lịch Vũng Tàu Ngay Nào:

Giới thiệu Chùa Hộ Pháp

 

 

Chùa được Thượng To Thích Qung Hin thành lp năm 1970.

T Thành Ph H Chí Minh ra Vũng Tàu, theo Quc l 51, đến cây s 80, qua khi khu Đi Tòng Lâm mt đon quo phi, vào cng khu Công Nghip Phú M, theo đường tráng nha chy thng vào hơn 1km là đến cng chùa.

Cng ngoài ca chùa có hai ct xây bng đá xanh , bng tên Chùa H Pháp nn xanh ch vàng, đi vào vài chc thước cng tam quan chùa, rng vi hai tng mái cong xây theo kiến trúc c nm phía trái đường.

Chùa được xây dng trên mt khuôn viên rng 20 mu, có nhiu cơ s, được kiến trúc theo sơ đ sau:

Qua khi cng Tam Quan , sân chùa rng trng nhiu loi cây king và hoa.. gia sân là tượng B Tát Quan Thế Âm.

Chánh Đin xây theo hình ch “Đinh” ( J ).

Trước là mt toà nhà cao hai tng, vi hai tng máy cong.

Đnh mái tin Đường trang trí :” Lưỡng Long Bo Pháp” hai con rng ngong đu chu v bánh xe pháp gia.

Mt tin Chánh Đin rng 12m, cao 11m ni lin vi Chánh đin rng 8m dài 16m.

Bên phi Chánh đin là Nhà khách rng 8m dài 21m vi hành lang xung quanh. Bên trái Chánh đin là dãy nhà dài, chia làm hai phn. Phòng ngoài là phòng khách, phía trong là phương trượng ca Thượng To khai sơn.

Phía sau Chánh Đin, cách hành lang rng 2m là phòng khách tiếp Tăng Ni và Quan Khách, hai bên là hai phòng Trai Đường.

Sau dãy nhà khách bên phi Chánh Đin, Thượng To Vin Ch đang xây dng Bo Tháp hình lc giác cao 9 tng, th Xá Li ca Pht cao 21m, đường kính đáy 10m . Bo Tháp th 18 viên Xá Li ca Pht Thích Ca do Tôn Gi NaRaDa Ch tch Hi Pht Giáo Thế Gii Tng. Tôn gi tng cho mt v Sư Trung hoa gc Miến Đin, v Sư này tng li cho Thượng To Vin ch Chùa H Pháp vào năm 1997.

Phía bên phi Tháp cách mt khong sân là Chùa Mt Ct.

Chùa Mt Ct hình vuông mi cnh 3m, dng trên mt h sen nước hình ch nht 14m * 12m.

Chung quanh Chùa là khu vườn nhiu cây cnh , nhiu loi hoa và nhiu cây ăn trái (xoài, vú sa, da…).

Năm 1970, Thượng to Thích Qung Hin mua 5 mu đt p Vn Hnh, cnh b sông, lp “Nông Thin Bách Trượng” theo tông ch ca T Bách Trượng: “Nht nht bt tác, nht nht bt thc”. (Mt ngày không làm mt ngày không ăn). ch trương Tăng sĩ va tu hành, va canh tác rung vườn, t túc v kinh tế..

Lúc đu Thượng To cùng mười my đ t dng mt Chùa nh, vách đt, lp tranh, trng mít mãn cu, điu.

Sau năm 1975, đt nước hoà bình Thượng To cùng đ t tích cc lao đng, khai khn thêm 30 mu đt xung quanh, trng thêm da xoài mãn cu và hoa mu ph.

Năm 1982 Thượng To xây dng Chánh Đin bng gch lp ngói.

N ăm 1983 – 1984 trng thêm 10 mu điu và 6 mu da.

Năm 1990, khu Du khí được thành lp, Chùa phi nhượng li 16 mu vườn. Nh tin bi thường, Thượng To xây dng li Chùa: xây Cng Tam Quan, dng mt tin Chánh Đin thành hai tng lu vi hai tng mái cao và khi công xây dng Trường Cơ Bn Pht Hc Đi Tòng Lâm.

N ăm 1994 Thượng To xây thêm Chùa Mt Ct trên h nước hình ch nht

Năm 1996 xây nhà Thy T.

Năm 1997, mt v Sư Trung Hoa gc Miến Đin, tng cho Thượng Ta Xá Li ca Đc Pht Thích Ca.

Năm sau Thượng To bt đu xây Tháp th Xá Li 9 tng, cao 21m .

Ngoài công trình xây dng Chùa H Pháp Thượng To Thích Qung Hin còn là người sáng lp và xây dng Trường Pht Hc Đi Tòng Lâm, chi phí t năm 1990 đến nay gm c xây dng và đi sng tu hc cho Tăng Ni c hai lp Cơ Bn và Cao Đng, gn 10 năm qua mt khong tin rt ln , có th nói tính hết 2/3 khong tin bi thường s đt Chùa H Pháp đ xây dng Trường Pht Hc Đi Tòng Lâm.

Thượng To góp nhiu công đc trong vic xây dng Trường Pht Hc tnh Đng Nai Đi Tòng Lâm vào năm 1991. Trường này, đi thành trường Cơ Bn Pht Hc tnh Bà Ra Vũng Tàu (hay Trường Pht Hc Đi Tòng Lâm).

Thượng To Thích Qung Hin hin là phó Ban Tr S Tnh Hi Pht Giáo tnh Bà Ra Vũng Tàu, Hiu Trưởng Trường Cơ Bn Pht Hc Tnh Bà Ra Vũng Tàu .

 

 


Chùa Hộ Pháp


Mặt tiền chùa


 

Nguồn Links: Chùa Hộ Pháp | Du lịch Vũng Tàu – DuLịch24.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *