Khám Phá Bảo Tàng Hùng Vương | Du lịch Việt Trì Chi Tiết

Cùng Mẹo Hay Today Khám Phá Bảo Tàng Hùng Vương | Du lịch Việt Trì Ngay Nào:

Giới thiệu Bảo Tàng Hùng Vương

 

Bảo Tàng Hùng Vương


Bảo tàng Hùng được xây dựng năm 1986 do Hội kiến trúc sư Việt Nam thiết kế phỏng theo truyền thuyết bánh Chưng, bánh Dầy phản ánh quan niệm của người Việt cổ về vũ trụ trời tròn, đất vuông.


đường lên bảo tàng

đường lên bảo tàng


Năm 1993 Bảo tàng mở của đón khách thăm quan, với hơn 700 hiện vật, 102 bức ảnh, 4 bức tranh bằng gốm tráng men, 5 bức tranh sơn mài, 9 bức gò đồng, 5 hộp hình, một nhóm tượng bằng đồng và nhiều hiện vật bổ trợ. Bảo tàng đã giới thiệu khái quát sự nghiệp dựng nước Văn Lang của các vua Hùng thông qua các nội dung trung bầy với các chủ đề khác nhau.


Kiến trúc phỏng theo truyền thuyết bánh Chưng bánh Dầy

 


Bia ở Đền Mẫu

Bia ở Đền Mẫu


Cổng vào bảo tàng

Cổng vào bảo tàng


Di tích lịch sử Đền Hùng từ xưa đến nay và việc thờ cúng tổ tiên trên vùng đất cổ Phong Châu, về sự quan tâm của Nhà nước phong kiến, của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đền Hùng. Ngày nay, Đền Hùng đã và đang được tôn tạo, tu bổ, xây dựng xứng đáng là trung tâm văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam.

Nguồn Links: Bảo Tàng Hùng Vương | Du lịch Việt Trì – DuLịch24.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *